Go to T&C for Topptid


RunRaces Terms, Conditions and Privacy

ToppTids og RunRaces IVS vilkår, betingelser, samtykker og personvern

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på Internettet har ToppTid og RunRaces IVS det fulde produktansvar. Nedenfor er en liste med vilkår og betingelser som du skal være enig i ved tilmelding til et stævne via ToppTid.no.


Persondata og samtykker

Håndteringen af dine personlige data overholder persondatalovens krav.

Ved at afkrydse boksen ved siden af vilkår og betingelser har hver tilmeldt erklæret at have læst og accepteret følgende:


Alle brugere i vores tilmeldingssystem bliver afkrævet at oplyse navn, by, postnummer, nationalitet, køn, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse. Dette sikrer at vi har dine kontaktdata som vi bruger til at sende bl.a. løbsinfo og kvitteringer til dig.


ToppTid benytter denne information på forskellige måder såsom at behandle og offentliggøre løbstilmeldinger og behandle og offentliggøre løbsresultater på internettet. ToppTid vil ikke videregive eller sælge dine profiloplysninger til tredje part, med mindre:

1) Du giver udtrykkeligt tilladelse til at gøre det

2) Informationen er nødvendig for tilmelding

og 3) Det er lovpligtigt for ToppTid at dele denne information.


Derudover kan en løbsarrangør kræve at få ekstra information til deres løb. Denne information vil blive behandlet på samme måde som information der allerede er gemt.

Ved at afkrydse boksen ved siden af vilkår og betingelser har hver tilmeldt accepteret følgende:


1. Du giver ToppTid tilladelse til at dele information fra din profil og enhver ekstra information gemt ved tilmeldingen med løbsarrangøren.


2. Ikke at holde ToppTid ansvarlig på nogen måde ved skade eller tab for deltageren før, under og efter løbet og for arrangører for gennemførelsen af stævnet eller for nogen form for ændringer af stævnet.


3. Tilmeldingsgebyrer vil ikke på nogen måde blive refunderet af ToppTid. Enhver mulig refundering skal stiles til RunRaces.


4. At den oplyste information du har givet er sand og korrekt.


5. At ToppTid og arrangøren kan kontakte dig på vegne af løbet via mail, telefon eller SMS.


6. At ToppTid kan oprette cookies i din browser. Du kan læse mere om hvordan vi benytter cookies her.Priser og moms Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Fortrydelsesret I følge forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved onlinetilmelding til motionsarrangementer. Motionsarrangementer hører ind under tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres og er derfor undtaget fortrydelsesretten. (Forbrugeraftalelovens § 18, stk.2, nr. 12) Der er 14 dages fortrydelsesret (ved forbrugerkøb) på køb af en vare (men ikke tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport eller forplejning) som tilkøb ved en tilmelding. Tilkøbsbeløbet refunderes med den fulde købspris minus kortgebyr til Nets og kunden betaler selv porto til returnering af varen, som skal ske til stævnearrangøren. RunRaces refunderer beløbet frem til tidspunktet hvor onlinebestillingen lukker. Herefter er det arrangøren, som står for evt. tilbagebetaling.

SMS-ydelser Der er ingen fortrydelsesret på SMS-ydelser, da det er en ydelse købt som tilkøb til en rekreativ fritidsaktivitet med fastsat dag eller periode for afvikling, og er derfor ikke underlagt fortrydelsesret.

Reklamationer RunRaces håndterer onlinetilmelding, tidtagning m.m. for arrangører, men er ikke ansvarlige for selve afholdelsen af arrangementet. Hvis din henvendelse drejer sig om selve arrangementet, skal du tage kontakt til arrangøren. Generelle henvendelser til RunRaces vedrørende online-tilmelding, betaling, rettelser m.m. kan ske til RunRaces pr. telefon eller mail.

Force Majeure Hvis et arrangement arrangeret af RunRaces bliver forsinket eller aflyst på grund af en force majeure situation, kan RunRaces ikke gøres til genstand for erstatningskrav som følge af force majeure (f. eks: stormflod, snestorm, lynnedslag, tyveri, brand, etc.). Force majeure situationen kan underbygges af beredskabsmeddelelser eller af forholdets natur. RunRaces kan evt. forsøge at afvikle stævnet delvist eller på en anden dato.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Kundeservice Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte RunRaces.
RunRaces IVS – Dalmosevej 33 – 2400 KBH NV - CVR. nr. 39 53 94 03
T: +45 7027 4014
M: Info@RunRaces.dk
Web: www.RunRaces.dk