Go to T&C for RunRaces


Topptid Terms, Conditions and Privacy

Personvern, samtykker, vilkår og betingelser

Nedenfor er en liste over vilkår og betingelser som du må godta for å bruke ToppTids påmeldingsløsning.


Brukerprofil og datafangst

Ved å krysse av i boksen ved siden av Vilkår og betingelser er hver registrant enig i at de har lest og aksepterer følgende:


Alle brukere av vårt registreringssystem er påkrevd å oppgi navn, by, statsborgerskap, kjønn, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer. Dette sikrer at vi har en gyldig metode for kontakt for å sende deg påmeldings / arrangement detaljer og kvitteringer, blant annet.


ToppTid vil bruke denne informasjonen på en rekke måter, for eksempel for å behandle og publisere arrangement oppføringer og å behandle og publisere arrangement resultater. ToppTid vil ikke distribuere eller selge din informasjon til tredjeparter, med mindre


1) vi eksplisitt har blitt gitt tillatelse til det

2) informasjonen er nødvendig for påmeldingsprosessen, eller

3) ToppTid er lovpålagt å dele informasjonen.


I tillegg kan en arrangementsansvarlig kreve at vi fanger tilleggsinfo for deres arrangement. Denne informasjonen vil bli behandlet på samme måte som den grunnleggende informasjonen nevnt over.


Ved å krysse av i boksen ved siden av Vilkår og betingelser samtykker hver registrant til følgende:

1. Du gir ToppTid tillatelse til å lagre og dele informasjonen i profilen din og eventuelle ytterligere opplysninger fanget under registreringsprosessen med arrangøren og det aktuelle forbundet arrangøren forholder seg til.


2. Å ikke holde ToppTid ansvarlig på noen måte for eventuelle skader eller tap for deltakeren under eller før arrangementet, for deltakernes eller arrangementsansvarligs oppførsel, til drift av arrangementet, eller for eventuelle endringer i arrangementet.


3. Kostnaden for transaksjonen vil ikke bli refundert av ToppTid under noen omstendighet. Eventuelle refusjoner må rettes til arrangementsansvarlig.


4. At informasjonen du har gitt er sannferdig og nøyaktig.


5. At ToppTid kan kontakte deg, på vegne av arrangøren, via epost, telefon og SMS.


6. At ToppTid kan sette cookies inn i din nettleser. Les mer om hvordan vi behandler cookies her.